O nás

A MÔŽETE SI BYŤ ISTÍ

Našou hlavnou podnikateľskou činnosťou  je poskytovanie dopravných služieb na celoštátnych dráhach a prevádzkovanie vlečiek a dopravy na vlečkách. Od roku 2018 sme rozšírili poskytovanie služieb aj na trate v Českej republike – celosieťové pôsobenie na infraštruktúre.

SLUŽBY

PREPRAVA UCELENÝCH VLAKOV

VLEČKOVÉ SLUŽBY

PRENÁJOM NÁKLADNÝCH VOZŇOV

BUDAMAR GROUP

INFOZÓNA

VSTUP PRE ZAMESTNANCOV

Vyžaduje sa prihlásenie.

VSTUP PRE ŠTÁTNU SPRÁVU

Vyžaduje sa prihlásenie.

Referencie

Kontakty

LOKORAIL, a.s.
Horárska 12, 821 09 Bratislava

IČO: 36564443
DIČ: 2021892015
IČ DPH: SK2021892015

Bankové spojenie:
SK45 8130 0000 0020 0815 0109
Citibank Europe plc
Dvořákovo nábrežie 8
811 02 Bratislava

Kontakt:
tel.: (+421) 2 58 271 817
fax: (+421) 2 58 271 827

lokorail@lokorail.sk
 
Obchod:

tel.: (+421) 2 58 271 828
sales@lokorail.sk

Ekonomické oddelenie:
tel.: (+421) 2 58 271 826

ekonom@lokorail.sk

Dispečing Bratislava:
tel.: (+421) 918 993 222

dispo@lokorail.sk

Dispečing Košice:
tel.: (+421) 908 931 632

dispoke@lokorail.sk

 

Kontakt pre novinárov:
Petra Jamrichová, 
komunikačná agentúra 
PRo Communications
tel.: +421 904 094 487

jamrichova@procommunications.sk