Máte záujem o naše služby? Pripravili sme pre Vás formulár požiadavky na cenovú ponuku, do ktorého stačí vyplniť len potrebné údaje. Po jeho vyplnení Vám obratom zašleme hotovú cenovú ponuku podľa Vami zadaných kritérií...
FORMULÁR
PRODUKTY  >  

Preprava ucelených vlakov

Spoločnosť zabezpečuje pravidelnú aj nepravidelnú prepravu tovaru v ucelených vlakoch. Hlavnou filozofiou tohto produktu je prepravovať tovar na stredné a veľké vzdialenosti od jedného odosielateľa k jednému prijímateľovi nielen vo vnútroštátnej preprave ale vzhľadom na uzavreté zmluvy so zahraničnými dopravcami aj v režime dovoz, vývoz a tranzit.
Nespornou výhodou ponúkanej služby je maximálna operatívnosť, čoho výsledkom je kratší prepravný čas, skrátenie obehu vozňov, nižší počet potrebných vozňov a garancia dodržania dodacej lehoty. 
V rámci prepravy ucelených vlakov spoločnosť poskytuje doplnkové služby:

  • Zabezpečovanie komerčných činností za zákazníka
    • podanie zásielky na prepravu
    • vyplňovanie prepravných dokladov
  • Podávanie informácii o polohe vlaku a pohybe zásielky
  • Poradenstvo pri preprave zásielok