Máte záujem o naše služby? Pripravili sme pre Vás formulár požiadavky na cenovú ponuku, do ktorého stačí vyplniť len potrebné údaje. Po jeho vyplnení Vám obratom zašleme hotovú cenovú ponuku podľa Vami zadaných kritérií...
FORMULÁR
PRODUKTY  >  

Vlečkové služby

Spoločnosť ponúka balík vlečkových služieb, t.j. zabezpečenie komplexnej starostlivosti o vlečku a zabezpečenie výkonov s vlečkou súvisiacich po stránke prevádzkovej, dopravnej, prepravnej i legislatívnej:

 • doprava po koľajisku vlečky,
 • starostlivosť o všetky prvky koľajiska,
 • organizovanie dopravy na vlečke,
 • zabezpečenie činností v zmysle platnej legislatívy.   

 Spoločnosť ponúka nasledujúci rozsah vlečkových služieb:

 • Prípojová prevádzka – pristavovanie vozňov z celoštátnej dráhy na odovzdávkové miesto na vlečke podľa časových požiadaviek zákazníka.
 • Vlečková prevádzka – pristavovanie vozňov z miesta odovzdávky na manipulačné miesta na vlečke a zabezpečovanie posunu na vlečke. Rozsah vlečkovej prevádzky naša spoločnosť zabezpečí podľa potrieb zákazníka.
 • Prevádzkovanie vlečky – starostlivosť o vlečku, vykonávanie stavebno-udržiavacích dohľadov, organizácia dopravy na vlečke, zabezpečenie dodržania ustanovení platnej legislatívy SR – tvorba príslušných predpisov potrebných pre prevádzkovanie vlečky, obstaranie všetkých náležitostí v zmysle zákonných úprav platných v SR.
 • Ostatné vlečkové služby –  objednávanie vozňov, polepovanie vozňov, plombovanie vozňov, spisovanie prepravných dokladov, poradenstvo v oblasti vlečkových služieb, dodanie personálu a technológie na zabezpečenie vlečkových výkonov.

Spoločnosť taktiež ponúka čiastočný outsourcing založený výlučne na potrebách zákazníka (poradenstvo, dodanie personálu, technológie)

Čo získate využitím outsourcingu vlečkových služieb?

 • Zjednodušenie administratívnych postupov a technologickej náročnosti výrobného procesu.
 • Lepšiu možnosť zamerať sa na core business Vašej spoločnosti.
 • Komplexný servis v nadštandardnej kvalite.
 • Časovo prispôsobené zabezpečovanie vlečkových služieb podľa Vašich požiadaviek.
 • Ekologicky bezpečnú prevádzku.
 • Maximálnu flexibilitu.
 • Zjednodušenie styku s dopravcami.
 • Spoľahlivého a skúseného partnera.

   

 • Informácie o vlečke (PDF 43,0 kB)